Rafn Helgason

„… beindi mér inn á braut sem leyfði mér að sameina náttúrubarnið og sköpunarþörfina“

„Ég hélt alltaf að ég þyrfti að velja á milli þess að fara í listnám eða raunvísindi en brautin sem ég hef farið í umhverfisskipulaginu leyfir mér að sameina þessi tvö áhugasvið.“

REYKIR

Hvort sem þú hefur áhuga á að rækta matjurtir, blóm eða tré þá lærir þú það á Reykjum. Þar er líka hægt að læra blómaskreytingar og skrúðgarðyrkju, sem er löggild iðngrein.

Landbúnaðarháskóli Íslands

er mennta- og rannsóknastofnun á sviði náttúrunýtingar og umhverfisfræða. Áhersla er lögð á verndun og sjálfbæra nýtingu auðlinda landsins, skipulagsmál, menningu og sjálfbæra þróun. Skólinn veitir fræðslu og vísindalega þjálfun fyrir fagfólk í landbúnaði og skyldum greinum. Námið er fjölbreytilegt og vandað en við skólann eru einnig stundaðar öflugar rannsóknir.

Skólinn er lítill og það markar honum sérstöðu meðal háskóla á Íslandi. Andrúmsloft kennslunnar er persónulegt, félagslífið er öflugt og rík hefð er fyrir því að nemendur vinni sameiginlega að úrlausn verkefna bæði innan skólans og utan. Deildir LbhÍ eru staðsettar á Hvanneyri, Reykjum í Ölfusi og á Keldnaholti í Reykjavík. Á Hvanneyri gefst nemendum kostur á að búa á nemendagörðum sem bjóða upp á húsnæði sem spannar allt frá einstaklingsherbergjum upp í fjögurra herbergja íbúðir. Í þorpinu er góður leikskóli og yngri deildir grunnskóla.

Garðyrkjuframleiðsla

Um er að ræða nám sem veitir nemendum staðgóða þekkingu í garðyrkjuframleiðslu við íslenskar aðstæður. Námið skiptist í tveggja ára bóklegt nám á Reykjum í Ölfusi og 60 vikna verklegt nám undir handleiðslu garðyrkjufræðings. Gert er ráð fyrir að umsækjandi hafi lokið 12 vikna verknámi á verknámsstað sem skólinn viðurkennir, áður en bóknám hefst.

Reykir í Ölfusi er heillandi staður. Eftir aðeins 40 mínútna akstur frá höfuðborginni mætir þér heil töfraveröld og mitt í fallegri náttúrunni stendur miðstöð skólans. Samfélagið er eins gott og hugsast getur, andinn einstakur og aðstæður til námsins með besta móti.

Ef garðyrkjuframleiðsla, garð- og skógarplöntur, lífræn ræktun matjurta, ylrækt, blómaskreytingar, störf við skóg og náttúru eða skrúðgarðyrkja hljóma heillandi skaltu skoða eiginleika námsins ofan í kjölinn því tækifærin til atvinnu og nýsköpunar eru óteljandi.

„… veitti mér mikinn stuðning þegar ég var að ákveða hvað ég vildi gera við líf mitt“

„Valfrelsið sem ég fékk innan námsbrautarinnar gaf mér tækifæri á að móta mína eigin framtíð sjálfur og finna þannig það sem ég vil vinna við eftir útskrift.“

Johann Már Berry
Johann Már Berry

„… veitti mér mikinn stuðning þegar ég var að ákveða hvað ég vildi gera við líf mitt“

„Valfrelsið sem ég fékk innan námsbrautarinnar gaf mér tækifæri á að móta mína eigin framtíð sjálfur og finna þannig það sem ég vil vinna við eftir útskrift.“

HVANNEYRI

Miðstöð háskólanámsins, skrifstofur og stjórnsýsla skólans er á Hvanneyri. Þar fer öll kennsla tengd búfræði fram, námið er á starfsmenntasviði, staðarnám og fjarnám.

Námsleiðir

Fjarnám

Landbúnaðarháskóli Íslands býður upp á vandaðar fjarnámslausnir í flestum námsgreinum háskóladeilda. Þetta veitir nemendum mikið frelsi til að stunda námið óháð staðsetningu. Allir fyrirlestrar í staðnámi eru teknir upp og fjarnámsnemar vinna öll sömu verkefni og staðarnemar. Skyldumæting er í verklegum vikum en að öðru leyti er engin mætingarskylda í fjarnámi.

Þuridur Lilly Sigurðardóttir

„… gaf mér frelsi til að blómstra“

„Árin mín á Hvanneyri hafa gefið mér svo margar frábærar stundir, opnað mér ótal dyr og er virkilega góður stökkpallur áfram út í lífið.“

KELDNAHOLT

Á Keldnaholti í Reykjavík er aðalaðsetur rannsóknasviðs LbhÍ. Kennsla á meistaranámsbraut í skipulagsfræði fer einnig fram þar.