Landbúnaðarháskóli Íslands

Landbúnaðarháskóli Íslands er mennta- og rannsóknastofnun á sviði náttúrunýtingar og umhverfisfræða. Áhersla er lögð á verndun og sjálfbæra nýtingu auðlinda landsins, skipulagsmál, menningu og sjálfbæra þróun. Skólinn veitir fræðslu og vísindalega þjálfun fyrir fagfólk í landbúnaði og skyldum greinum. Námið er fjölbreytilegt og vandað en við skólann eru einnig stundaðar öflugar rannsóknir.

Skólinn er lítill og það markar honum sérstöðu meðal háskóla á Íslandi. Andrúmsloft kennslunnar er persónulegt, félagslífið er öflugt og rík hefð er fyrir því að nemendur vinni sameiginlega að úrlausn verkefna bæði innan skólans og utan. Deildir LbhÍ eru staðsettar á Hvanneyri, Reykjum í Ölfusi og á Keldnaholti í Reykjavík. Á Hvanneyri gefst nemendum kostur á að búa á nemendagörðum sem bjóða upp á húsnæði sem spannar allt frá einstaklingsherbergjum upp í fjögurra herbergja íbúðir. Í þorpinu er góður leikskóli og yngri deildir grunnskóla.

Silja Yraola

„… við erum alltaf í sambandi þó við hittumst bara nokkrum sinnum á ári“

„Frábærir fjarnámsmöguleikar við skólann hafa gert mér kleift að stunda námið af krafti þó ég hafi verið stödd annars staðar á landinu, jafnvel á ferðalagi erlendis.“

Starfsstöðvar Lbhí eru þrjár:

Reykir

Hvort sem þú hefur áhuga á að rækta matjurtir, blóm eða tré þá lærir þú það á Reykjum. Þar er líka hægt að læra blómaskreytingar og skrúðgarðyrkju, sem er löggild iðngrein.

Hvanneyri

Miðstöð háskólanámsins, skrifstofur og stjórnsýsla skólans er á Hvanneyri. Þar fer öll kennsla tengd búfræði fram, námið er á starfsmenntasviði, staðarnám og fjarnám.

Keldnaholt

Á Keldnaholti í Reykjavík er aðalaðsetur rannsóknasviðs LbhÍ. Kennsla á meistaranámsbraut í skipulagsfræði fer einnig fram þar.

Johann Már Berry

„… veitti mér mikinn stuðning þegar ég var að ákveða hvað ég vildi gera við líf mitt“

„Valfrelsið sem ég fékk innan námsbrautarinnar gaf mér tækifæri á að móta mína eigin framtíð sjálfur og finna þannig það sem ég vil vinna við eftir útskrift.“

SJÁLFBÆRNI | HAGSÆLD | FRAMSÝNI

Snúðu vaxandi áskorunum í umhverfismálum og matvælaframleiðslu þér í vil.

Nýting náttúrunnar, verndun hennar og viðhald er mál sem snertir okkur öll og með nýrri þekkingu og frumkvöðlastarfi má gera hlutina á arðbæran hátt. Nám við LbhÍ er tilvalið fyrir þá sem hafa áhuga á náttúru Íslands, umhverfismálum, sjálfbærni, búvísindum og matvælaframleiðslu.Náttúran er einstök.

Þuridur Lilly Sigurðardóttir

„… gaf mér frelsi til að blómstra“

„Árin mín á Hvanneyri hafa gefið mér svo margar frábærar stundir, opnað mér ótal dyr og er virkilega góður stökkpallur áfram út í lífið.“

Háskólanám

Starfsmenntanám

Fjarnám

Landbúnaðarháskóli Íslands býður upp á vandaðar fjarnámslausnir í flestum námsgreinum háskóladeilda. Þetta veitir nemendum mikið frelsi til að stunda námið óháð staðsetningu. Allir fyrirlestrar í staðnámi eru teknir upp og fjarnámsnemar vinna öll sömu verkefni og staðarnemar. Skyldumæting er í verklegum vikum en að öðru leyti er engin mætingarskylda í fjarnámi.