Rafn Helgason

„… beindi mér inn á braut sem leyfði mér að sameina náttúrubarnið og sköpunarþörfina“

„Ég hélt alltaf að ég þyrfti að velja á milli þess að fara í listnám eða raunvísindi en brautin sem ég hef farið í umhverfisskipulaginu leyfir mér að sameina þessi tvö áhugasvið.“

Landbúnaðarháskóli Íslands er mennta- og rannsóknastofnun á sviði náttúrunýtingar og umhverfisfræða. Áhersla er lögð á verndun og sjálfbæra nýtingu auðlinda landsins, skipulagsmál, menningu og sjálfbæra þróun. Skólinn veitir fræðslu og vísindalega þjálfun fyrir fagfólk í landbúnaði og skyldum greinum. Námið er fjölbreytilegt og vandað en við skólann eru einnig stundaðar öflugar rannsóknir. 

Skólinn er lítill og það markar honum sérstöðu meðal háskóla á Íslandi. Andrúmsloft kennslunnar er persónulegt, félagslífið er öflugt og rík hefð er fyrir því að nemendur vinni sameiginlega að úrlausn verkefna bæði innan skólans og utan.

Deildir LbhÍ eru staðsettar á Hvanneyri, Reykjum í Ölfusi og á Keldnaholti í Reykjavík. Á Hvanneyri gefst nemendum kostur á að búa á nemendagörðum sem bjóða upp á húsnæði sem spannar allt frá einstaklingsherbergjum upp í fjögurra herbergja íbúðir. Í þorpinu er góður leikskóli og yngri deildir grunnskóla.

Umhverfisskipulag

Umhverfisskipulag er BS-nám í landslagsarkitektúr og skipulagsfræðum.

Umhverfi þarf að vera þannig að fólki líði vel við leik og störf. Góð íbúðasvæði með samspili bygginga og opinna svæða auka á vellíðan og heilbrigði fólksins. Gott skipulag landnotkunar í þéttbýli og dreifbýli er mikilvægt fyrir þá sem búa á viðkomandi stað, enda hafi hönnuðir haft samspil náttúru, íbúa og hönnunar að leiðarljósi. Um leið þurfa þeir að leggja áherslu á sjálfbærni, vistvæna nálgun auk sérstöðu náttúru og samfélags. Umhverfið mótar manninn. Áhrif hans á það sem honum er næst geta verið umtalsverð. Þar má ekki kasta til höndum. 

„… veitti mér frelsi til að vera ég sjálf“

„Fljótlega eftir að ég hóf nám við LbhÍ fann ég að ég var komin á rétta hillu og það gaf mér mikið að geta notið mín í þessu sterka samfélagi sem skólinn býður upp á.“

Kristin Eva Einarsdóttir
Kristin Eva Einarsdóttir

„… veitti mér frelsi til að vera ég sjálf“

„Fljótlega eftir að ég hóf nám við LbhÍ fann ég að ég var komin á rétta hillu og það gaf mér mikið að geta notið mín í þessu sterka samfélagi sem skólinn býður upp á.“

Námsleiðir

Fjarnám

Landbúnaðarháskóli Íslands býður upp á vandaðar fjarnámslausnir í flestum námsgreinum háskóladeilda. Þetta veitir nemendum mikið frelsi til að stunda námið óháð staðsetningu. Allir fyrirlestrar í staðnámi eru teknir upp og fjarnámsnemar vinna öll sömu verkefni og staðarnemar. Skyldumæting er í verklegum vikum en að öðru leyti er engin mætingarskylda í fjarnámi.

Edda Ívarsdóttir

„… gaf mér styrk til að taka stökkið út í framhaldsnám og kynnast ótrúlega fjölbreyttum hópi fólks“

„LBHÍ er með ótrúlega góð tengsl við flotta háskóla víða um heim og eftir að ég kláraði BS-námið hér komst ég inn í draumaframhaldsdnámið í Lundi.“